Veranderde bijtellingspercentages per 1 januari 2016

Rij je in een auto van de zaak, maar gebruik je deze ook privé? Dan worden er kosten voor het privégebruik in rekening gebracht: de zogenaamde bijtelling. Onder privégebruik vallen bijvoorbeeld vakanties, een bezoek aan vrienden of een rit naar de supermarkt. Voor het privé rijden van je auto van de zaak moet een bedrag worden verrekend met de autokosten van je onderneming. Hoeveel bijtelling je moet rekenen hangt o.a. af van het bijtellingspercentage dat bij je auto hoort. Deze bijtellingspercentages wijzigen per 1 januari 2016, wat zijn de gevolgen voor jou?
 

Welk bijtellingspercentage geldt voor mijn auto?

Voor de meeste auto’s geldt een bijtellingspercentage van 25% van de cataloguswaarde. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto. Hoe lager de CO2-uitstoot, des te lager het te rekenen bijtellingspercentage. In dit kader is het dus gunstiger om een energiezuinige, of zelfs volledig elektrische auto te rijden. Voor 2016 gelden er vier categorieën bijtellingspercentages: 4%, 16%, 21% en 25%:
 

  • 4% van de cataloguswaarde geldt voor een  CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.
  • 15% van de cataloguswaarde geldt voor een CO2-uitstoot tussen de 0 en 50 gram per kilometer.
  • 21% van de cataloguswaarde geldt voor een CO2-uitstoot tussen de 50 en 106 gram per kilometer.
  • 25% van de cataloguswaarde geldt voor een CO2-uitstoot die hoger is dan 106 gram per kilometer.

 

Hoelang blijven bijtellingspercentages voor u geldig?

Het bijtellingspercentage dat je dient te betalen, blijft vijf jaar geldig. Dit houdt in dat wanneer je in 2016 een auto koopt en deze zakelijk gaat rijden, je tot 2021 het bijtellingspercentage betaalt dat in 2016 gold. In 2021 wordt gekeken naar de op dat moment geldende bijtellingspercentages, dit wordt het nieuwe te betalen bedrag. De vijf jaar gaan in op dag 1 van de maand die volgt op de maand van het afgeven van het kenteken. Wanneer je wisselt van eigenaar van auto, bijvoorbeeld wanneer een andere werknemer de auto gaat gebruiken, blijven de bijtellingspercentages van het oorspronkelijke jaar geldig. Dat is de reden waarom op dit moment mensen nog snel een elektrische auto willen. Tot en met 31 december gelden dus nog voor vijf jaar de huidige bijtellingspercentages.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2016:

In 2016 zal het aantal bijtellingscategorieën worden teruggebracht van vijf naar vier. Bovendien gelden er strengere grenzen wat betreft de uitstoot. Hoe deze verandering er precies uit zal zien en hoe dit zal uitpakken voor bijvoorbeeld hybride auto’s, ziet u in de onderstaande infographic.

Klik op de infographic voor een grotere weergave.